با توجه به شیوع ویروس کرونا و از سر گیری مدارس و امتحانات و همچنین پیش بینی موج های جدید تر در فصل پاییز گیت ضد عفونی کننده vbo  می توانند دانش اموزان که به وسیله سرویس عمومی مترو ، اتوبوس ، تاکسی و یا وسایل نقلیه اینترنتی خود رو به مدرسه برسانند در معرض قرار گیری ویروس چسبیده به سطوع معابر و امکان باشند و با قرار گرفتن کنار همدیگر ویروس را به هم منتقل نمایند لذا جهت جلوگیری از این امر با نصب گیت ضد عفونی کننده می توانند باعث از بین رفتن ویروس سطوع الیاف لباس و کیف و کفش شوند