شرکت دنیای مجازی کسب و کار دارای ثبت اختراع محصولات اتوماتیک و هوشمند در زمینه بنگهداری اسناد می باشد. این شرکت در با توجه به انحصاری تولید کردن محصولات موبایل اسمارت ( کمد بایگانی اتوماتیک) برای رفاه حال کاربران بایگانی و کاهش هزینه سازمان ها طرحی را پیاده سازمی نماید که در این طرح کمدهای بایگانی مکانیکی (کمدبایگانی دستی) به کمدهای بایگانی اتوماتیک تبدیل می شود تا کار برای افراد لذت بخش باشد.

همچنین در این طرح می توان اسناد فیزیکی را با اسناد دیجیتال ارتباط داد و از نرم افزار نگهداری اسناد استفاده کرد. همچنین در این طرح می توان از روشنایی هوشمند استفاده کرد که این امر باعث کاهش 70درصدی مصرف برق در قسمت بایگانی می شود.

جهت مشاوره رایگان می توانید با شماره های 7625093 و 7625094 تماس حاصل فرمایید.